Uddannelse

Alt uddannelse foregår på Skovskolen, som hører under Københavns Universitet.
Professionelle og erfarne undervisere, som selv har mange års erfaring og uddannelse bag sig.

Skovskolen har to afdelinger, en i Nødebo i Nordsjælland og en ved Auning på Djursland.

Gennemførte kurser:

2015
16-20/2                   Grundlæggende træklatring – træklatring til beskæring
9-20/3                      Anvendelse af motorsav 1 – fældning af små nål og løvtræer
13-24/4                   Grundlæggende træklatring og beskæring
21-25/9                   Tynding og beskæring i læhegn og bynære skov
5-9/10                      Træbiologi, træpleje og byøkologi
19-30/10                 Træpleje
2-13/11                    Anvendelse af motorsav 3 – fældning af stort løv
23/11-4/12             Avanceret træklatring og beskæring

2016
7-11/3                     Stormfald
7-8/6                        Vejen som arbejdsplads
12-16/9                   Vurdering af risikotræer
14-18/11                 Indtrækning af vanskelige træer