Om fælding og beskæring

At udføre arbejde på og i træer som indebærer en hvilken som helst form for beskæringsaggregat, er et af det få områder, som en almindelig handymand ikke bare bør udføre uden videre.

Fælding/topkapning
Mange har nok prøvet at fælde træer af den ene eller anden størrelse og det er garanteret også gået meget godt de fleste gange.

Men står du overfor et træ, som er enten er meget stort eller står tæt på noget, hvor der er risiko for det medfører skade på sin vej ned, så er det vigtigt du ved, hvad du gør.

Hvis træet hælder meget til den ene side, hvor kiler eller fældejern ikke er nok til at få væltet den i den rigtige retning. Så kan træet måske fældes ved at, udføre en indtrækning, hvor man klatrer eller kaster et reb/wire op og evt. skærer grene af på den side træet ikke skal vælte mod. Derefter trækker man så træet ind, den retning det skal vælte.

Er træet måske omringet af noget som ikke må gå i stykker; buske, drivhuse, carporte, huse, osv., er det nødvendigt at topkappe træet. Det betyder, at man fælder træet i etaper ved, at man klatre op i træet og saver det ned i mindre håndterbare stykker, fra top og nedefter. Evt. ved hjælp af nedfiring.

Beskæring/træpleje
Al beskæring af træer er et aggressivt indgreb på træets trivsel. Træet skal bruge mange ressourcer på at indkapsle såret, og har faktisk fået et “handikap” for livet. Alle træer har bedst af slet ikke at blive beskåret, bare kig på de store træer som står og vokser vildt, fx dem i skoven eller Dyrehaven.

Bliver man absolut nødt til at beskære træet af den ene eller anden grund, er det vigtigt, det bliver gjort rigtig, så man mindsker risikoen for der opstår svamp eller råd, i hele eller dele af træet. At bruge den rigtige beskæringsteknik, kræver en hvis viden om træbiologi for at vide hvor, hvornår, hvordan og hvor meget du må beskære.